Pårørendeforeningen Balance i frihed udtaler:

”Tak for dit initiativ som vi mener er en udsædvanlig god idé! Vi tror på, at din bog i høj grad kan medvirke til at sætte fokus på de problemer, frustrationer, tabuer m.m., det at være pårørende til en indsat ofte medfører!

Langt de fleste pårørende er ganske almindelige mennesker, med ganske almindelige jobs, børn, familier, venner – og i det hele taget – et ganske almindelig liv med alt, hvad det indebærer! Det, som adskiller os fra mange andre almindelige mennesker, er at vi er havnet i en ganske ualmindelig situation, nemlig at blive pårørende til en indsat!

Som oftest er de pårørende fuldstændigt uvidende og uskyldige i forhold til deres nærmestes handlinger og er dermed også ofre for deres kæres gerninger!

Mange pårørende oplever at være en af dem ”de andre ikke vil lege med!” Forståelsen fra offentlige myndigheder, venner, arbejdspladser m.m. er ofte til at overse, efter devisen: ”Ingen røg, uden ild!”

Enhver anden, der ikke selv har oplevet vores særlige situation og som tror at en forbrydelse altid er planlagt, social eller miljøbestemt må nødvendigvis blive en smule klogere, når din bog udkommer!

Var der ikke andre årsager, berettiger alene dette din bog!”

oktober 2007


Folkeskolen

”Når porten smækker i” er en bog vi har ventet på meget længe i folkeskolen. Som lærer kan man pludselig havne i den situation, at et barns forældre er blevet sat i fængsel. Vi er som lærere vant til at tackle børns mange forskellige oplevelser, men viden om hvordan børn til indsatte kan reagere, findes der ikke ret meget af på markedet.
Bogen, der primært henvender sig til børn hvis forældre har fået en fængselsdom, kan sagtens bruges af lærere til at danne sig et overblik over hvilke følelser, der kan røre sig i børn under forældrenes fængselsophold. I et let læseligt sprog og med gode illustrationer forklares svære ord for barnet. I alfabetisk rækkefølge forklares ord, som isolation, løsladelse, varetægtsfængsling mv., men samtidig beskrives barnets følelser i ord som angst, livsglæde, tanker, vrede mv. Læseren får mulighed for at slå et ord op, eller læse små bidder af bogen, afhængig af motivation. Til det mindste barn er bogens mange illustrationer rigtig gode og brugbare til en snak om, fx hvordan et fængsel ser ud indefra, og hvad sker der fra arrestation til en evt. fængsling.
”Når porten smækker i” er en bog der kan anvendes på alle klassetrin. I de mindste klasser kan illustrationerne bruges til en uddybende snak om hvordan der ser ud i et fængsel, eller hvordan livet er inden for murene. I de ældste klasser kan bogen bruges af elever, der arbejder med projektopgaver o.l. Eleverne kan hurtigt og nemt finde ud af hvad et ord dækker over, samtidig med, at de mange autentiske historier bogen er krydret med, giver et realistisk indtryk af livet bag de lukkede porte.
Bogen kan på det varmeste anbefales til alle klassetrin og ikke mindst bør den stå på alle lærerbiblioteker.

Inge Rasmussen, lærerStort tillykke med det meget flotte og brugbare resultat, som bogen er udtryk for. Der er mange mennesker, som vil finde bogen yderst brugbar, og som vil finde trøst i en svær situation gennem bogens indhold og anvisninger.

Arne Gram, Fyns Politi


Ikke kun for børn...

Efter en stærk oplevelse med en kvinde i toget, der kiggede med i din bog, vil jeg sige dig "TAK" Christine for at have skrevet den... og ikke mindst for, at have sat tingene på plads i hovedet på mindst ÉN kvinde, hvis historie gik LANGT tilbage i tiden.
Så din bog er ikke KUN til børn, men kan så sandelig også bruges særskilt af voksne for hvem livet er blevet sort og besværligt. Når familien/vennekredsen er stærkt reduceret eller ikke-existerende, løgnene er blevet mange og uoverskuelige, livet roder og oveni det hele kværner tankerne med begreber som tabuisering, anger, skyld, skam, magtesløshed, svigt, (selv-)erkendelse, konfrontationsangst o.m.a. Ingen tvivl om at alle skyer lettede, da hun havde bladret i din bog, Christine. Så den kan ikke bare bruges som almen oplysning til alle pårørende, men tilsyneladende også som inspiration til at få rettet op på fortidens misforståelser, fortielser og fejldispositioner, kaste nyt lys over den - i egen verden - mørke fortid og sætte nye, givende og glædelige tanker igang...
Tak for din bog, CT

Charly Jørgensen, Indsat, Far til 2.... og foredragsholder